Sổ trắng có giá trị như thế nào?

Pháp lý bất động sản tại Việt Nam tồn tại rất nhiều loại sổ (giấy) chứng nhận khác nhau như sổ vàng nhà đất, sổ đỏ, sổ hồng, sổ xanh và sổ trắng. Sổ hồng và sổ đỏ đã quá quen thuộc vậy thì còn sổ trắng thì sao? Sổ trắng nhà đất là gì? Sổ trắng có thể chuyển đổi sang sổ hồng được không? Thủ tục và hồ sơ được chuyển đổi như thế nào? Hãy tìm hiểu ngay nhé!
Sổ trắng có giá trị như thế nào?
Sổ trắng có giá trị như thế nào?

Sổ trắng nhà đất là gì? Có mấy loại?

Sổ trắng nhà đất là gì?

Sổ trắng là loại sổ pháp lý bất động sản được cấp theo quy định Chính phủ tại Nghị định 02 vào ngày 4/1/1979 của Hội đồng Chính phủ về ban hành điều lệ đã thống nhất quản lý nhà cửa ở các thành phố, thị xã, thị trấn và pháp lệnh nhà ở vào ngày 26/3/1991 của Hội đồng Nhà nước.
Trong đó, diện tích đất đã được cấp căn cứ theo hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan của người sử dụng đất được UBND xã, phường và UBND huyện, thị xã đã xác nhận diện đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là đúng hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.
Như vậy, diện tích đất được ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà như là chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hay sổ địa chính tại khu vực đó.
Sổ trắng nhà đất là gì? Có mấy loại?
Sổ trắng nhà đất là gì? Có mấy loại?

Sổ trắng nhà đất có mấy loại?

Sổ trắng nhà đất bao gồm có 2 loại phổ biến:

 • Cấp trước ngày 30/4/1975: Có văn tự đoạn mại bất động sản và bằng khoán điền thổ
 • Cấp sau ngày 30/4/1975: Có giấy phép mua bán nhà, giấy chứng nhận, giấy phép xây dựng hoặc quyết định của UBND cấp huyện công nhận quyền sở hữu nhà ở.

Những loại giấy tờ nào cần có kèm theo sổ trắng

Khoản 1 Điều 5 Luật đất đai 2003 đã quy định rõ những hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đai ổn định, đã được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận rằng không có tranh chấp mà có một trong những loại giấy tờ sau đây được phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không cần phải nộp tiền sử dụng đất gồm:
 • Những giấy tờ về quyền sử dụng đất đai trước ngày 15/10/1993 được các cơ quan có thẩm quyền cấp khi được thực hiện chính sách đất đai của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền được sử dụng đất hoặc các tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa được gắn liền với đất.
 • Các giấy tờ chuyển nhượng quyền được sử dụng đất ở, giao dịch mua bán nhà có gắn liền với đất ở vào trước ngày 15/10/1993. Do UBND xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng tài sản trước ngày 15/10/1993.
 • Giấy tờ liên quan việc thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
 • Giấy tờ được các cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

Khi nào thì nên đổi sổ trắng sang sổ hồng?

Dựa vào quy định tại Khoản 2 Điều 97 Luật đất đai 2013 có thể thấy rằng người sử dụng đất được cấp sổ trắng trước ngày 10/12/2009 thì có thể yêu cầu rằng đổi sang sổ hồng. Nhưng theo như đã đề cập theo quy định mới nhất đã được thông qua tại Nghị định 84/2007/NĐ-CP vào ngày 25/5/2007 thì bắt đầu kể từ 1/1/2008 tất cả các loại sổ trắng nếu muốn giao dịch, mua bán nhà đất, làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tiến hành chuyển đổi sang sổ hồng.

Sự khác nhau giữa sổ đỏ, sổ hồng và sổ trắng

Sổ đỏ:
 • Căn cứ cấp: Nghị định 64-CP. Thông tư 346/1998/TT-TCDC việc hướng dẫn cấp sổ (giấy) chứng nhận
 • Được gọi: Giấy chứng nhận quyền được sử dụng đất
 • Khu vực cấp giấy: Ngoài đô thị
 • Loại tài sản trên giấy: Đất ở nông thôn, đất nông – lâm – ngư nghiệp, đất làm muối
 • Cơ quan ban hành sổ: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
 • Sổ hồng
 • Căn cứ cấp: Nghị định 88/2009/NĐ-CP vào ngày 21/10/2009 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và những tài sản có liên quan gắn liền với đất.
 • Được gọi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền.
 • Khu vực được cấp giấy: Cả nước
 • Loại tài sản trên giấy: Tất cả các loại đất
 • Cơ quan ban hành sổ: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
 • Sổ trắng:
 • Căn cứ cấp: Không có
 • Được gọi: Không có văn bản nào quy định về tên gọi nhưng tại một số địa phương sổ trắng nhà đất được xem như là loại bằng khoán điền thổ, văn tự mua bán nhà…
 • Khu vực được cấp giấy: Cả nước
 • Loại tài sản trên giấy: Tất cả các loại đất
 • Cơ quan ban hành: Không có
Sự khác nhau giữa sổ đỏ, sổ hồng và sổ trắng
Sự khác nhau giữa sổ đỏ, sổ hồng và sổ trắng

Quy trình thực hiện việc chuyển đổi sổ trắng sang sổ hồng

Bước 1: Nộp hồ sơ
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu bạn sẽ nộp toàn bộ hồ sơ cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân tại huyện hoặc tại văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở tài nguyên – môi trường.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ
Kiểm tra hồ sơ và xác nhận vào đơn đề nghị đề cập về lý do cấp đổi giấy chứng nhận
Lập hồ sơ trình lên cơ quan có thẩm quyền xác nhận
Cập nhật và chỉnh lý về hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai
Bước 3: Trả kết quả hồ sơ
Người nộp hồ sơ văn phòng đến nhận kết quả theo giấy trả hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *