Thông tin cơ bản tiền đặt cọc

Nếu nghĩa vụ được xác lập và thực hiện theo thỏa thuận của các bên thì số tiền đặt cọc là gì, tài sản đó sẽ được bên đặt cọc coi là khoản tạm ứng và được trừ dần khi thực hiện xong nghĩa vụ. Nếu người đặt cọc từ chối giao kết và thực hiện hợp đồng thì tiền đặt cọc thuộc về người nhận đặt cọc. Ngược lại, nếu bên nhận đặt cọc không chịu ký và thực hiện hợp đồng.

Đặt cọc là gì? Mục đích của đặt cọc?

Đặt cọc là gì? Nó biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, theo đó một bên (bên nhận ký quỹ) giao cho bên kia (bên trông giữ) trong một thời hạn xác định một số tiền hoặc tài sản xác nhận theo thỏa thuận giữa các bên giao kết hoặc bảo đảm thực hiện hợp đồng dân sự.

Đặt cọc là gì?
Đặt cọc là gì?

Đặt cọc là gì sự thoả thuận giữa các bên, theo đó một bên giao cho bên kia một tài sản trong một thời hạn nhất định nhằm xác nhận các bên đã thống nhất sẽ giao kết một hợp đồng hoặc đã giao kết một hợp đồng và buộc các bên phải thực hiện đúng nội dung đã cam kết.

Mục đích chung của tiền đặt cọc là gì đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng, nhưng tùy vào những trường hợp cụ thể mà mục đích của đặt cọc có thể là cả hai.

Hình thức của đặt cọc

Về hình thức tiền đặt cọc là gì, Bộ luật Dân sự hiện nay chưa có quy định cụ thể về đối tượng, nên chúng ta có thể hiểu rằng đặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, chỉ cần được bảo đảm đúng mục đích, hơn nữa yêu cầu không có yêu cầu chính thức, tuy nhiên, để bảo vệ lợi ích của mình tốt hơn trong trường hợp không xảy ra tranh chấp, các bên phải thực hiện.

Hình thức của đặt cọc
Hình thức của đặt cọc

Có những hình thức đặt cọc nào?

Hiện nay, Bộ luật dân sự chưa có quy định cụ thể nào về chủ thể này. Có thể hiểu ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Chỉ cần đảm bảo rằng nó đúng mục đích. Ngoài ra, nó không yêu cầu tuân thủ các điều kiện chính thức đã đặt ra.

Đây là quy định mở cho các bên, vì theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 quá trình nộp đơn phải được lập thành văn bản. Thỏa thuận miệng không có hiệu lực pháp luật tại thời điểm có đủ điều kiện của Bộ luật dân sự 2015. Thỏa thuận đặt cọc có thể được ký kết dưới mọi hình thức. Đây cũng là một điểm mới tích cực của luật.

Có những hình thức đặt cọc nào?
Có những hình thức đặt cọc nào?

Các giao dịch theo luật dân sự được giao kết dựa trên sự thỏa thuận và thiện chí. Thông qua sự phụ thuộc vào người khác, luật pháp tiến tới tự do hơn bao giờ hết trong các cơ chế thỏa thuận. Tuy nhiên, họ phải cẩn thận để không vi phạm điều cấm của pháp luật và không vi phạm đạo đức xã hội.

Một số vấn đề liên quan tới tiền đặt cọc

Trước hết, trước khi ký hợp đồng đặt cọc, người mua nhà cần xác lập tính hợp pháp của tài sản, ví dụ: tài sản đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) hay không, tài sản đó có đang kiện tụng hay là đối tượng bảo lãnh cho một hoạt động cụ thể như cầm giữ, thế chấp, vv…Ngoài ra, cũng cần phải xác định rõ ràng về loại hình tiền đặt cọc.

Một số vấn đề liên quan tới tiền đặt cọc
Một số vấn đề liên quan tới tiền đặt cọc

Thứ hai, phải xác định người sở hữu, chiếm giữ tài sản là cá nhân hay đồng sở hữu, chủ sở hữu, người chiếm giữ tài sản phải là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm dân sự trong kinh doanh.

Thứ ba, nếu có giấy ủy quyền của chủ sở hữu thì cần xác định rõ giới hạn giấy ủy quyền của người được ủy quyền để trường hợp không vượt quá giới hạn giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền phải bằng văn bản và có công chứng. Bằng chứng được coi là có giá trị pháp lý.

Những trường hợp nào phải trả lại tiền cọc?

Sau khi hợp đồng được lập và thực hiện, tài sản đặt cọc sẽ được trả lại cho người đặt cọc. Nếu người nhận đặt cọc từ chối thực hiện và thực hiện hợp đồng thì người đặt cọc phải trả tài sản của người đặt cọc ngoài một khoản tương đương về giá trị của tài sản ký quỹ mà người giám sát đã nhận ký quỹ từ người ký quỹ số tiền này là như nhau.

Những trường hợp nào phải trả lại tiền cọc?
Những trường hợp nào phải trả lại tiền cọc?

Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (bên nhận đặt cọc phải trả lại tiền cọc và bị phạt tiền cọc).

Nếu hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền.

Lưu ý: Nếu hai bên có thỏa thuận khác thì làm theo thỏa thuận của hai bên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X

Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 0938.78.38.39

Email: info@locvang.com.vn

Website: locvang.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *